290713_1На сьогоднішньому уроці ми повторили матеріал, який вивчався у минулі роки на уроках образотворчого мистецтва, щодо виконання графічних та живописних робіт. Нами було відмічено, що до живописних відносяться ті твори мистецтва, які виконуються за допомогою фарб, що наносяться на різні тверді поверхні. Розглядаючи приклади графічних робіт, ми відмітили, що художники створюють свої твори у цій техніці за допомогою ліній.
Continue reading

100913_1На сьогоднішньому уроці ми провели повний аналіз виробів аналогів, які допомогли обрати майбутню тему проекту. Таким чином учні 7 та 8 класів обради для майбутнього проекту наступні теми: «Шпаківня», «Декоративна сова», «Декоративна пальма», «Декоративний кіт», «Декоративна свинка», «Декоративна корова», «Декоративний колодязь».
Continue reading

100913_1На сьогоднішньому уроці ми провели повний аналіз виробів аналогів, які допомогли обрати майбутню тему проекту. Таким чином всі учні класу були розподілені на дві групи та обрали загальний проект під назвою «Декоративний вулик з бджолами». Пропоную вам ще раз уважно розглянути деталі майбутнього виробу:
Continue reading

Сегодня предлагаю вам дополнительную информацию, которая пригодится при выполнении домашних работ по художественной культуре ученикам девятого класса. Она будет касаться живописи и работ, которые выполнены в стиле графики.
Continue reading

100913_11На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомитись із термінологією образотворчого мистецтва. Зокрема визначили, що композиція є одним із основних засобів створення малюнка на площині. Також ми звернули свою увагу на динамічні композиції, які можуть передавати настрій. Під час уроку ми страрались сформувати вміння для сприймання та аналізу мистецьких твворів. Під час виконання роботи ми розвивали дрібну моторику рук та розвинули сприйняття ходожніх творів, як естетичного задоволення.
Continue reading

100913_9Отже, тиждень пройшов і знову настав час для настпуного уроку з образотворчого мистецтва у п’ятому та сьомому класах. Сьогодні, шановні учні, ми будемо з вами разом згадувати про те, як прошйло літо. А це значить, що тема нашої сьогоднішньої практичної роботи звучить так: “Як я провів літні канікули”.
Continue reading

100913_6На сьогоднішньому уроці ми познайомились із компонентами, які входять в структуру світової системи культури, а також із особливостями вивчення предмету «Художня культура» в цььому навчальному році. Під час спілкування ми визначили основні поняття, що стосуються специфіки та засобів художньої мови. Також було звернено увагу на виразність окремих видів мистецтва. Під час уроку необхідно було сформувати інтерес до проведення аналізу та інтерпретування творів відомих митців, а також постаратись розвинути своє бачення цінностей, які викливають у нас твори відомих митців.
Continue reading

100913_5Кожен виріб має відповідати чітко визначеним вимогам: технологічним, естетичним, функціональним, економічним і екологічним. Методи проектування: Суть морфологічного методу або, як його ще називають інакше – методу переконструювання, полягає в тому, що певний виріб розділяють на частини, деталі або групи деталей. Потім для кожної цієї частини стараються придумати нові варіанти виготовлення. Після того, як всі частини модифікують стараються скласти новий виріб. Метод переконструювання дає змогу вдосконалити вже існуючий виріб, доповнюючи його різними додатковими частинами, замінюючи вже існуючі або і весь виріб. Метод фантазування – слідкуючи за тим, що знаходиться навколо нас, придумують нові вироби або вдосконалюють вже існуючі. Метод комбінування дозволяє для виготовлення конкретного виробу використовувати вже існуючі частини або деталі іншого.
Continue reading

100913_1Протягом розвитку людство постійно вирішувало питання, пов’язані із удосконаленням різних предметів. В процесі цього удосконалення була створена галузь, що називається народним господарством. Вона містить в собі галузь, що виготовляє матеріальні предмети та галузь, що охоплює невиробничу сферу. Головною галуззю вироб¬ничої частини господарства є промисловість. Тут займаються виготовленням машин, устаткування, приладів, інструментів, електроенергії, металів, деревинних матеріалів, сировини. Також у даній сфері йдуть роботи, пов’язані із веденням сільського господар¬ства, будівництва, транспортних послуг і послуг зв’язку. У невиробничій сфері задіяні галузі, що надають різноманітні побутові і духовні послуги людині.
Continue reading

060913_1Перше заняття з трудового навчання у цьому навчальному році було присвячене організаційним питанням. В першу чергу ми обговорили перелік основного обладнання, яке нам будет необхідне для кожно уроку. Це – зошит, ручка, олівець, резинка, лінійка (15 – 20 см), трикутник (90, 45, 60, 30 – кути), транспортир, папка (паперова з шнурочками або зкорозшивач), файли, стандартні листочки, міліметровий папір.
Далі нами було визначено наступне:
Continue reading