290713_1На сьогоднішньому уроці мі повторили інформацію про архітектуру, її види та вимоги до створення апрхітектурних будівель. Натспуним етапом стало обговорення думок щодо мрій учнів, пов’язаних із мріями про майбутній будинок. Було відзначено, що він може мати, як характерні сучасні риси, так і містити фантастичні елементи. Як результат темою нашої практичної роботи стало зхображення майбутнього будинку.
Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми повторюювали матеріал, пов’язаний із створення натюрморта. Ми визначили, що натюрморотом є один із видів образотворчого мистецтва, на якому зображуються неживі предмети. В основному на натюрморті зображаються композиції із квітів, фруктів, посуду та інших предметів. При цьому вони розташовуються на площині у гарнмонійній композиційній формі. В більшості випадків по традиції натюрморти малюють з натури, тобо реалістично.
Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми познайомились з вами із поняття скульптури. Нами було відзначено, що слово скульптура має давнє походження і в перекладі з латині означає слова «висікати, вирізьблювати». Скульптура є видом мисетцва, що пов’язаний із створенням об’ємних та пластичних форм. Для виконання скульптурних робіт використовуються самі різномантіні матеріали. Це – мармур, граніт, вапняк, дерево, слонова кістка, глина, віск, пластилін і так далі. Таакож слід відзначити, що на відміну віж графичних та живописних творів мистецтва скульптура обов’язково має свою непоторну об’ємну форму в просторі.
Continue reading

290713_1Темою нашого уроку стало ознайомлення із зразками образотворчого мистетцва трипільської та скіфської культур. НА першому та другому уроці цього навчального семестру ми ознайомились із зразками художньої спадщини наших предків, що були знайдені у скіфськихї курганах. Також нами вивчалась спадщина, що була залишена представниками трипільської культури. Під час уроку ми сформували навички, з допомогою яких в майбутньому стане можливе відображення навколишнього світу. А під час виконання домашніх завдань учні постараються проявити всю свою творчу уяву, спостережливість, пам’ять та естетичне ставлення до духовних і матеріальних цінностей нашого народу. Результатом вивчення даної теми стане поглиблення розуміння народного прикладного мистецтва, як особливої загальнолюдської мови.
Continue reading

290713_1Під час ознайомлення з темою “”Арзітектура та скульптура” ми повторили та узагальнили знання, пов’язані із цими видами просторового мистецтва, а саме: повторили основні поняття, переглянули пам’ятки архітектури Стародавнього світу, визначили поняття архітектурного стилю. Також ми постарались сформувати у себе художні смаки и розуміння мистецьких творів різних епох. Основні питання, що розглядались під час уроку: що таке архітектура, вимоги до архітектурних споруд, що були сформульовані Вітрувієм, значення слова “архітектор”, архітектурні стилі та інші.
Continue reading

100913_1Отже, після декількох уроків, пов’язаних із вибором тематики проектів, учні 6, 7 та 8 класів приступили до виготовлення своїх виробів. Слід відзначити, що більшість учнів відповідально віднеслась дореалізації своїх задумок. Особливо це стосується учнів 6 та 7 класів. Учнів 8 класу я прошу ще раз звернути увагу на те, що виріб необхідно виготовити у досить стислі терміни, а це означає, що пора трішки пришвидшити роботу. А зараз ще раз прошу нагадати собі зразки-аналоги, які взяти за основу для майбутніх проектів.

Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми обговорили оптичні властивості кольору та продовжили ознайомлюватись із такими важливими питаннями, як «відтінок кольору», «хроматичний колір», «ахроматичний колір». Завдяки цій інформації ми визначили, що кожен малюнок за допомогою кольорових відтінків передає свій настрій. Також ми відзначили, що за допомогою змішування основних та похідних кольорів можна створити безліч нових відтінків. А темою нашої практичної роботи стало зображення осені.
Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми звернули увагу на те, що в більшості випадків найкращою для сприймання є та частина малюнка, яка зображена у його центрі. Саме тому більшість художників і розміщує основний елемент свого твору у центрі. В такому випадку це зображення буде називатись центром композиції. Також ми ознайомились на уроці із таким поняття, як симетрія, та навели ряд яскравих її прикладів. Темою нашої практичної роботи стало зображення веселки.
Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми говорили про те, що з допомогою лише декількох ліній можливо створити не тільки художній образ, намалювавши живу істоту, але ще й передати її характер і внутрішній стан. Саме тому темою нашої практичної роботи і стане зображення «Фантастичного звіра».
Continue reading

290713_1На сьогоднішньому уроці ми повторили матеріал, який вивчався у минулі роки на уроках образотворчого мистецтва, щодо виконання графічних та живописних робіт. Нами було відмічено, що до живописних відносяться ті твори мистецтва, які виконуються за допомогою фарб, що наносяться на різні тверді поверхні. Розглядаючи приклади графічних робіт, ми відмітили, що художники створюють свої твори у цій техніці за допомогою ліній.
Continue reading